Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Suunnitelmaa ja vinkkejä opetushenkilöstölle

Linkit ja vinkit

Hyödyllistä materiaalia

Opetushallituksen verkkopalvelu opetuksen ja oppimisen kehittämisen tueksi: http://edu.fi/tvt_opetuksessa
Opetushallituksen tukimateriaalia opettajien itseopiskeluun ja koulutukseen: http://www10.edu.fi/kenguru/

Nettivihje on Pelastakaa Lapset ry:n ylläpitämä vihjepalvelu internetissä levitettävän laittoman aineiston tai toiminnan ilmoittamiseksi: https://www.pelastakaalapset.fi/tyomme-kotimaassa/lapset-digitaalinen-media/nettivihje/

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry, yhteistyössä Suomen kaikkien kuuden tekijänoikeusjärjestön – Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto,Teosto ja Tuotos – kanssa. On oppilaitoksille ja kaikille kansalaisille suunnattu verkkopalvelukokonaisuus, josta löytyy kattavaa tietoa tekijänoikeuksista, Suomen tekijänoikeusjärjestöistä ja saatavilla olevasta opetusmateriaalista: http://www.tekijanoikeus.fi/oppimateriaalia-kouluille

Kopiosto on Suomen luovaa alaa kattavimmin edustava tekijänoikeusjärjestö, joka mahdollistaa julkaisujen ja av-teosten vaivattoman käytön ja varmistaa, että oikeudenomistajat saavat heille kuuluvat korvaukset: http://www.kopiosto.fi/
Kopioston ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyönä tuotettu tekijänoikeusopas: http://www.kopiraitti.fi/

Viestintäviraston tietoturvaopas: http://www.tietoturvaopas.fi/

Opetushallituksen Sinä päätät -aineisto käsittelee yksityisyyttä ja tietoturvaa netissä. Se sisältää kustakin teemasta lyhyen ajatuksia herättävän videon, kysymyksiä keskustelun pohjaksi ja tehtäviä. Opettajan osio sisältää myös linkkilistan: http://www.edu.fi/sina_paatat

Mediakasvatusseura ry on valtakunnallinen, kaksikielinen yhdistys, joka edistää mediakasvatuksen monitieteistä tutkimusta ja käytäntöjä Suomessa. Seuran tärkeitä tehtäviä on tiedottaa, järjestää tapahtumia, harjoittaa julkaisutoimintaa, toteuttaa kehittämis- ja yhteistyöhankkeita, tehdä aloitteita mediakasvatuksen edistämiseksi ja kehittää alan toimijoiden kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä. Mediakasvatusseuraa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö: http://www.mediakasvatus.fi/oppimateriaalia

Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluhallinnon tärkein tavoite on ylläpitää ja edistää työsuhteessa olevien työntekijöiden ja toimihenkilöiden työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja: http://www.tyosuojelu.fi/fi/nayttopaatetyo

Ergonomiaopas Savonlinnan normaalikoulun yläkoululaisille. Fysioterapian opinnäytetyön tekijät Riina Heinonen, Mari Kalliomäki ja Heli Wilska: http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/40285/riina_heinonen_mari_kalliomaki_heli_wilska.pdf?sequence=1

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKUn ylläpitämä palvelu, joka tarjoaa tietoa, tehtäviä ja asiantuntijoita esimerkiksi koulujen ja kirjastojen käyttöön. Mediataitokoulun tarkoitus on auttaa opettajia ja muita ammattikasvattajia keskustelemaan mediasta lasten, nuorten ja huoltajien kanssa.Mediataitokoulun tietopankista löytyy artikkeleita mediakasvatuksesta, digitaalisista peleistä, kiusaamisesta ja rahankäytöstä netissä: http://www.mediataitokoulu.fi/etusivu/

Hyvät käytännöt on Opetushallituksen kaikille avoin palvelu. Kuka tahansa koulutuksen maailmassa työskentelevä voi ehdottaa siihen hyvää käytäntöä julkaistavaksi. Ehdottaja voi olla opettaja, ohjaaja, kehittäjä, hanketoimija, rehtori – kuka tahansa, joka haluaa jakaa joko itse tai yhdessä muiden kanssa kehittämänsä hyvän käytännön: https://hyvatkaytannot.oph.fi/kohderyhma/2/

Yleistä tvt:n opetuskäytöstä
Edu.fi TVT-opetuksessa

Mobiilioppimisesta
Mobiilisti Mikkelissä
Mobiilioppimisen ABC

Tekijänoikeuksista
Opettajan tekijänoikeus
Operight.fi
http://kopiraittila.fi/

Oppimisympäristöistä
Oppiminen.fi

Facebook-ryhmiä
Mobiililaitteet mahdollistajina
Tablet-laitteet opetuksessa
Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa
Ipad-opetuksessa