Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Suunnitelmaa ja vinkkejä opetushenkilöstölle

Verkkoyhteydet

Riittävät tietoliikenneyhteydet:
Tietoliikenneyhteyksien käyttö muuttunut; liikkuva data on raskaampaa ja määrät huomattavasti suurempia. Tietoliikenne etenkin ylöspäin kasvanut merkittävästi – enää dataa ei vain ladata alas vaan myös ylös internettiin. Sovelluksia ja opetusohjelmia käytetään selainpohjaisesti ja suurin osa toiminnasta edellyttää hyvää ja riittävän nopeaa tietoliikenneyhteyksiä sekä sisä- että ulkoverkossa.

Langattomat verkot ja niiden kapasiteetti:
Laitekannan siirryttyä mobiililaitteisiin (puhelimet, tablet ja kannettavat) koulujen langattomien verkkojen kuormitus on kasvanut merkittävästi. Siksi on tärkeää laitteiden toimivuuden kannalta varmistaa langattomien verkkojen riittävä kapasiteetti ja toimivuus. Lähes jokaisella oppilaalla on jo jokin oma laite tai laitteita ja näiden lisäksi koulun oma laitekanta. Laskennallisesti lähes 2-3 kertaa oppilasmäärä.

Langattoman verkon toiminta oppilaiden omien päätelaitteiden kanssa on mahdollistettava pyrkimällä luomaan kouluihin vierailijaverkkoja, jotka ovat oppilaiden käytössä. Näin vältetään oppilasverkon kuormittamista ja parannetaan tietoturvaa.