Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Suunnitelmaa ja vinkkejä opetushenkilöstölle

Luokkatila

Nykyaikainen opetus ja sitä tukeva virtuaalinen havainnollistaminen edellyttää, että jokaisessa luokassa on riittävät esityslaitteet; dataprojektori (esim. kuvien ja videoiden heijastamiseen luokan seinälle), dokumenttikamera (monisteiden, kalvojen, ym. materiaalien siirtäminen dataprojektorille), äänentoisto (äänien kuunteluun) sekä työpääte kytkettynä dokumenttikameraan (voidaan heijastaan valkokankaalle luokan eteen, esimerkiksi internet-sivusto tai video).

Luokkavarustus (opettajan käytössä):

Riittävät tietoliikenneyhteydet – langaton verkko, joka vastaa käyttötarkoitusta ja käyttäjämäärää.
Projektori
Dokumenttikamera
Äänentoisto
Pääte / mobiililaite / PC / muuta

Yleensä:
Henkilökohtaista tallennustilaa verkossa
Sähköinen oppimisalusta

Laitteistovaatimukset:
Verkkoon kirjautuminen
Mahdollisuus kuvaamiseen (video, still)
Mahdollisuus äänittämiseen

Palvelut:
Henkilökohtainen käyttäjätunnus kaikkiin palveluihin
Sähköinen oppimisympäristö
Sähköposti ja henkilökohtainen tallennustila
Mahdollisuus langattomaan yhteyteen omissa laitteissa

MDM (Mobile Device Management)
Yhteensopivuus:
Eri laitekannat eivät saa sulkea toisiaan pois (ei mobiili vs. PC)
Sovellusten (ja ohjelmien) selainpohjaisuus

Tasa-arvo:
Kuntien velvollisuus huolehtia mahdollisuuksista
Verkkoinfran täytyy toimia (riittävästi kaistaa, ja vakautta toiminnassa)
Langattoman verkon kapasiteetin määrittäminen oikein (riittävä)
Kaistan leveys myös ylöspäin – mielellään sama, ellei jopa enemmän