Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Suunnitelmaa ja vinkkejä opetushenkilöstölle

1-2 luokat

1. KÄYTÄNNÖN TAIDOT JA TUOTTAMINEN

Viestintätekniikan käyttö ja mahdollisuudet
– tietokoneen/tabletin ja käytettävien sovellusten käynnistäminen
– näppäimistön ja hiiren sekä tasohiiren ja kosketusnäytön käyttö
– laitteeseen/verkkoon kirjautuminen tarvittaessa
– ohjelmien peruskäyttö: (tiedoston luominen, tallentaminen, avaaminen ja tulostaminen)
– ohjelmat: internet-selain, tekstinkäsittely, piirto-ohjelma, ääninauhuri, koulussa käytössä olevat verkkomateriaalit
– ohjelmointi (eNorssin ohjelmointipolku soveltuvin osin)

Teknologia lukemisen ja kirjoittamisen tukena
– tietokoneella kirjoittaminen
– tabletilla kirjoittaminen kosketusnäytöllä sekä tablettikynällä (esim. Book Creator)
– tekstinkäsittely käytössä olevilla sovelluksilla

Kuva ja ääni
– valokuvien ottaminen käytettävissä olevilla laitteilla
– videoiden kuvaaminen ja katseleminen
– animaatioon tutustuminen, ohjelmien käyttö ja omien animaatioiden tekeminen ei vaadi lukutaitoa (esim. iStopMotion)

2. VASTUULLINEN JA TURVALLINEN TOIMINTA

Oppilas
– noudattaa oman koulun sääntöjä tietoteknisten välineiden käytössä
– ymmärtää itse tarkoituksenmukaisten sivustojen ja ohjelmistojen käytön
– tietää ja noudattaa palveluihin liittyviä ikärajoja ja ohjeita

Asianmukainen toiminta verkossa

Oppilas
– osaa käyttää ja säilyttää järjestelmiin annettuja salasanoja
– toimii asiallisesti verkossa
– käyttää asiallista kieltä myös sosiaalisessa mediassa
– tunnistaa yksityisyyteen kuuluvat asiat sosiaalisessa mediassa (esim, henkilötiedot ja kuvat)
– tietää mahdollisuuden ilmoittaa laittomasta aineistosta (http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/lasten-suojelu-digitaalisessa-me/nettivihje/)

Työskentelyergonomia
– työskentelyasento: kyynärvarret vaakatasossa, niska suorassa, hartiat rentoina, ristiselän tukeminen, jalat tukevasti lattialla
– näyttö näkemisen kannalta sopivalla etäisyydellä ja katseen vaakatason alapuolella
– vaihtelevat työasennot

Ergonomiaa koululaisille, Ergonomiaopas Savonlinnan Normaalikoulun yläkoululaisille, fysioterapian opinnäytetyö: http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/40285/riina_heinonen_mari_kalliomaki_heli_wilska.pdf?sequence=1

Tekijänoikeudet
– tekijänoikeuksien perusteita (mitä kuvaa/ääntä/tekstiä saa käyttää omissa esityksissä, mihin tarvitaan lupa ja mistä; oppilaan tuottaman materiaalin käyttäminen)
– tekijänoikeuksista vapaiden aineistojen löytäminen ja käyttö
– opetuksen järjestäjällä tulee olla huoltajien lupa oppilaiden töiden ja kuvien julkaisuun verkossa
http://www.tekijanoikeus.fi/
http://www.kopiraitti.fi/
http://www.kopiosto.fi/

3. TIEDONHANKINTA JA TUTKIVA TYÖSKENTELY
1-2-luokka:

– hakupalveluihin tutustuminen (esim. www.google.fi)

4. VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS

Henkilöiden välisen viestinnän tavoitteita
1-6-luokka:
– omien ajatusten ja tunteiden ilmaisu
– viestien tulkinta ja niihin vastaaminen
– monilukutaito: erilaisten viestien tuottaminen, tulkinta ja käyttäminen sekä yksin että yhdessä (mm. kirjoitetut, puhutut, visuaaliset ja audiovisuaaliset viestit)
– vastavuoroisuus, tasa-arvoisuus, toisten ajatusten, tunteiden ja mielipiteiden ymmärtäminen ja kunnioittaminen, asioiden tarkastelu eri näkökulmista sekä rohkeus ilmaista myös eriäviä mielipiteitä ja perustella niitä asiallisesti

Eri viestintäkanavien ja tyylien tarkoituksenmukainen käyttö
1-6-luokka:
– luokan kotisivulle tai blogiin kirjoittaminen opettajajohtoisesti
– erilaisten tekstilajien harjoittelua, esimerkiksi luokan lehdessä: asiateksti, uutinen, mielipideteksti, tiedote, mainos, sarjakuva
– tunteiden ilmaisua, esimerkiksi runouden, draaman, ilmeiden, eleiden ja liikkeiden avulla (esitysten videointi, animaatiot)

Teknologian käyttäminen oman ilmaisun välineenä:
1-6-luokka:
– video
– animaatio (esim. iMotion, Photo Story – ohjevideo: http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/opetuubi/photostory.html, Stop Animation Pro)
– elokuva (esim. iMovie, Movie Maker, Elokuvatyökalu)
– kuunnelma (esim. Ääninauhuri, Audacity, Hokusai)
– blogit/kotisivut (esim. Google Blogger, Adobe Spark Page)

Teknologian hyödyntäminen yhteisöllisessä oppimisessa
1–6-luokka:
– kummiluokat, ystävyyskoulut, lähialueyhteistyö, asiantuntijayhteistyö, yritykset, Erasmus+ Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman mahdollisuudet