Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Suunnitelmaa ja vinkkejä opetushenkilöstölle

Osaaminen

Henkilöstön osaaminen

Opettajalla tulee olla hyvät tekniset ja ennen muuta pedagogiset taidot tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen opetustyössä. Jotta opettajilla olisi riittävät valmiudet toteuttaa tehtäväänsä tieto- ja viestintäteknologian aktiivisina hyödyntäjinä ja tulevaisuustaitojen opettajina, turvataan työnantajan toimesta säännöllinen, tarpeeseen perustuva taidollinen ja pedagoginen koulutus. Henkilöstöltä edellytetään sähköisten oppimateriaalien ja opiskeluympäristöjen, kuten Google Suite for Education, pedagogista käyttöä. Henkilöstön osaamista kehitetään jatkuvasti myös koulukohtaisesti rehtorien päättämällä tavalla, esimerkiksi samanaikaisopetuksen kautta.