Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Suunnitelmaa ja vinkkejä opetushenkilöstölle


Osallistu, opi ja opeta!

Haaste työyhteisölle
Luokaa koko yhteisöönne rakentava, positiivinen ja innostunut ilmapiiri ajantasaisten digitaalisten kansalaistaitojen oppimiselle.

Haaste koulun johtajalle, rehtorille
Innosta ja motivoi opettajiasi hyödyntämään  tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessa ja kodin ja koulun välisessä viestinnässä. Mahdollista opettajien omaa aktiivista toimintaa ja kannusta tuomaan uusia ideoita työpaikalle.

Haaste opettajalle
Osallistu tarjolla olevaan tvt-koulutukseen. Hyödynnä omassa yhteisössäsi jo olevaa osaamista. Jaa omaasi myös muille. Innostu teknologian tuomista mahdollisuuksista opetukseesi. Kokeile ja käytä rohkeasti saatavilla olevaa teknologiaa työssäsi. Anna oppijoiden olla tarpeen mukaan teknologia-asiantuntijoita.

Haaste oppilaalle
Käytä omia teknologiataitojasi oman oppimisen edistämiseksi. Auta myös muita oppijoita, aikuisiakin. Tuo esille omia ideoitasi ja käyttötapojasi sekä toimintaympäristöjäsi. Toimi vastuullisesti ja toisia kunnioittaen verkossa.